Affärsidé
 
Svara på följande frågor
Svenska   English

1. Bakgrund, hur uppkom idén?

2. Beskriv problemet som din produkt/tjänst löser.

3. Vilken är målgruppen och vem är den främsta kunden för produkten/tjänsten?

4. Vad finns för liknade produkter/tjänster på marknaden idag och hur särskiljer sig din idé från dessa?

5. Finns det finansiering för att kunna utveckla idé?

6. Vad behöver du för hjälp av Future Position X?

Projektnamn *
Beskrivning *
Ditt namn *
Din e-post  *
Bifoga fil(er):