Blockchain Hack Day  

Blockchain Hack Day

Blockchain Hack Day
Svenska   English

 
Datum/Tid:28 Feb 2019 kl 12:00 - 16:30
Ort:Gävle
Plats:Gävle Innovation Hub, Drottninggatan 18

Fyll i formuläret för att anmäla dig
Förnamn: *
Efternamn: *
E-post: *
Företag / Organisation:
Mobilnr:
* Obligatoriska fält
Bekräftelse på anmälan skickas automatiskt med e-post